Wat is een spookfactuur?

Wanneer u uw merk of model laat registreren door Merkenbureau Registreermijnmerk, publiceert de officiële instantie uw aanvraag online in een openbaar register. Voor een ieder moet immers zichtbaar (kunnen) zijn dat u de merkhouder bent. De namen en adressen van de merkhouder zijn dan ook in het merkenregister zichtbaar. Helaas zijn er ook derden – oplichters – die hier misbruik van willen maken. Dit doen zij door zogenaamde spookfacturen te sturen. De oplichter hoopt dat u de factuur niet goed controleert en dat deze vervolgens betaald wordt.

Bij een spookfactuur lijkt het alsof de factuur afkomstig is van een officiële instantie. Spookfacturen zijn voorzien van een naam en/of logo welke lijkt op die van een officiële instantie. Vaak verwijst de spookfactuur naar een merk of model dat ook daadwerkelijk recent is aangevraagd, gepubliceerd of ingeschreven in het officiële register of wordt de suggestie gewekt dat het merk of model zal komen te vervallen en dat betaling noodzakelijk is om het merk of model te verlengen.

Kenmerken van een spookfactuur

U kunt een spookfactuur onder andere herkennen aan het feit dat deze een afwijkende naam en/of een adres vermeldt welke erg lijkt op de naam en/of het adres van de officiële instantie waar uw oorspronkelijke inschrijving heeft plaats gevonden.

Als men goed kijkt, ziet men bij de bankgegevens meestal een ander land genoemd. Ook zijn er vaak onnauwkeurigheden in de uit het officiële register overgenomen gegevens en/of fouten in spelling of grammatica.

Varianten op de spookfactuur

Het kan ook zijn dat de factuur eigenlijk geen echte factuur is, maar dat uit de kleine letters blijkt dat het een aanbod betreft om het betreffende merk of model in te schrijven in een commercieel (bedrijven)register. Hieraan is dan soms een acceptgiro gehecht. Zo’n commercieel (bedrijven)register is geen officieel merken of modellenregister. Het wordt onderhouden door oplichters zodat zij daadwerkelijk een dienst tegenover uw betaling kunnen stellen. Registratie in zo’n register heeft echter geen enkele juridische werking richting derden of de officiële instanties.

Andere varianten zijn bijvoorbeeld een factuur die een telefoonnummer vermeldt dat men bij vragen kan bellen. Dit nummer is dan een duur betaalnummer, waarbij je doelbewust in de wacht wordt gezet of aan de praat wordt gehouden om daarna doodleuk de verbinding te verbreken.

Het kan ook zijn dat de oplichter zich voordoet als een bestaande of fictieve instantie waaraan ‘contributie’ betaald moet worden. Soms worden logo en kleuren van een bestaande instantie nagebootst zoals bijvoorbeeld van SENA, Stichting Reprorecht en de Kamer van Koophandel.

Officiële merken en modellen instanties

In Nederland, België en Luxemburg zijn de officiële registers met betrekking tot merken en modellen het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en de World Intellectual Property Organization (WIPO). Buiten Nederland, België en Luxemburg kent elk land zijn of haar eigen nationale instantie. Let dus altijd goed op of de op de spookfactuur genoemde instantie wel echt bestaat.

Voorbeelden van misleidende namen op spookfacturen zijn onder andere Worldwide Database of Trademarks and Patents, Universal Patents and Trademarks Service, International Catalogue of Trademarks, Agence de Renouvellement en Propriété Intellectuelle Inc. en BMV Benelux Merken Vernieuwing. Deze namen geven u de indruk dat u te maken heeft met een officiële instantie, maar dit is niet het geval. Zowel het BBIE als het EUIPO en het WIPO hebben op hun websites een lijst gepubliceerd met voorbeelden van misleidende facturen.

Van wie kunt u facturen ontvangen?

Indien u uw merk of model door Merkenbureau Registreermijnmerk heeft laten registreren, ontvangt u alleen facturen van Merkenbureau Registreermijnmerk. U ontvangt dus géén rechtstreekse facturen van de officiële instantie. In geval van twijfel adviseren wij u om niet meteen te betalen en de ontvangen factuur eerst naar Merkenbureau Registreermijnmerk te sturen ter controle.

Mocht u nog vragen hebben of uw merk of model vast willen leggen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.