Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van functionele, analytische, social media, advertentie en tracking cookies en vergelijkbare technologie, die door ons of derden worden geplaatst. Nadere informatie over deze cookies kunt u vinden in onze cookiepolicy. Door hiernaast op "Ik ga akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website (bijvoorbeeld door op een link op deze website te klikken), gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies bij bezoek aan deze site.
Ik ga akkoord
Bel ons direct! ☎ 072 30 33 446

Veelgestelde vragen

Wat is een merk?

dropdown icon

Een merk is een handelsnaam, bedrijfsnaam, productnaam, dienstnaam, een logo, een symbool, een teken, een cijfercombinatie, een kleur, een klank of vorm dat producten of diensten kan onderscheiden van uw concurrent. Een merk dient als herkomstaanduiding en herkenningsteken voor de consument. Om een merk te kunnen registreren dient het over voldoende onderscheidend vermogen te beschikken.

Wat is een woordmerk?

dropdown icon

Een woordmerk is de naam waaronder een product of dienst op de markt is gebracht. Een woordmerk bestaat altijd uit een serie letters of cijfers. Bekende woordmerken zijn NIKE, ADIDAS, 911 en 007.

Wat is een woordbeeldmerk?

dropdown icon

Een woordbeeldmerk bestaat uit zowel woordelementen als beeldelementen. Bij een woordbeeldmerk kan een merknaam bijvoorbeeld geregistreerd worden in kleur, een speciale schrijfwijze (lettertype) en vormgegeven met grafische elementen. Voor de registratie van een merknaam waarvan de vormgeving van belang is, spreken we van een woordbeeldmerk.

Wat is een beeldmerk?

dropdown icon

Een beeldmerk is een logo of etiket welke de identiteit van een bedrijf of product vertegenwoordigt. Met het registreren van een beeldmerk verkrijgt men bescherming op de grafische elementen van een merk. Bekende beeldmerken zijn de ‘swoosh’ van NIKE en de drie strepen van ADIDAS.

Wat is een vormmerk?

dropdown icon

In bepaalde gevallen kan de vorm van een product of een verpakking (denk bijvoorbeeld aan een bijzonder parfumflesje) een merk zijn, dit wordt een vormmerk genoemd. De wet stelt echter een duidelijke grens. Vormen die door de aard van de waar worden bepaald of de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden kunnen geen merk zijn, evenals vormen die een uitkomst opleveren op het gebied van de nijverheid.

Wat is een kleurmerk?

dropdown icon

In uitzonderlijke gevallen kan een enkele kleur of een combinatie van kleuren een merk zijn, oftewel een kleurmerk. Het teken dient echter op precieze en duidelijke wijze worden omschreven en over voldoende onderscheidend vermogen te beschikken voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd.

Wat is een klankmerk?

dropdown icon

Een reclamejingle is soms zo bekend dat het publiek bij het horen ervan meteen weet waar het om gaat. In zo’n geval kan dit een merk zijn. Een klankmerk kan door middel van het indienen van een notenbalk worden geregistreerd.

Wat is een individueel merk?

dropdown icon

Een individueel merk onderscheidt producten of diensten van de ene onderneming van die van andere ondernemingen. Veruit het merendeel van alle geregistreerde merken zijn individuele merken. Een bekend voorbeeld van een individueel merk is HEINEKEN.

Wat is een collectief merk?

dropdown icon

Een collectief merk dient om één of meer gemeenschappelijke kenmerken van een product of dienst te onderscheiden. De merkhouder van een collectief merk mag zelf geen gebruik maken van het merk voor producten of diensten afkomstig uit zijn eigen onderneming. De merkhouder van een collectief merk houdt toezicht op het gebruik van het merk door derden, namelijk of zij aan de criteria voldoen om het merk te mogen gebruiken.
Een collectief merk is bedoeld om een bepaalde garantie mee te geven, bijvoorbeeld over de kwaliteit of veiligheid van het betreffende product of dienst. In verband met de garantie moeten de criteria zijn vastgelegd in een ‘reglement op het gebruik en het toezicht van het merk’ dat tegelijkertijd met het depot moet worden ingediend. Een bekend voorbeeld van een collectief merk is KEMA-KEUR, voor de veiligheid van elektrische apparaten. Binnen de categorie collectieve merken kan onderscheid worden gemaakt tussen verenigingsmerken en keurmerken.

Wat is een verenigingsmerk?

dropdown icon

Een verenigingsmerk valt onder de categorie collectieve merken en geeft aan dat een onderneming is aangesloten bij een bepaalde vereniging. Vaak betreft het een belangenvereniging voor de betrokken branche. Aan het lidmaatschap en het voeren van een verenigingsmerk zijn meestal bepaalde eisen gesteld op het gebied van kwaliteit en de presentatie richting de klant.

Wat is een keurmerk?

dropdown icon

Een keurmerk valt onder de categorie collectieve merken en geeft aan dat producten of diensten voldoen aan bepaalde hiervoor gestelde criteria. Diegene achter het keurmerk, dit kan een persoon of organisatie zijn controleert of de producten of diensten voldaan de hiervoor gestelde criteria. Het voeren van een keurmerk wekt vertrouwen bij de klant. Een bekend voorbeeld van een keurmerk is KEMA-KEUR voor de veiligheid van elektrische apparaten.

Wat is merkregistratie?

dropdown icon

Indien u beschikt over een sterke handelsnaam, productnaam of logo en wilt voorkomen dat derden een identiek of soortgelijke merknaam gebruik voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten, dan is het verstandig uw merk te registreren. Het merk deponeren is de eerste officiële stap in de richting van merkregistratie. Indien uw merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt en oudere merkhouders niet succesvol bezwaar hebben gemaakt wordt uw merk ingeschreven in het merkenregister.

Wat is een merkonderzoek?

dropdown icon

Een merkonderzoek is een onderzoek naar de beschikbaarheid van uw merk. Dit betekent dat Merkenbureau Registreermijnmerk.nl voor u onderzoek verricht in de officiële merkenregisters of het door u gewenste merk of vergelijkbare merken reeds zijn geregistreerd in het voor u van belang zijnde gebied. Een merkonderzoek is onder te verdelen in drie soorten onderzoeken: een identiek merkonderzoek verricht door Merkenbureau Registreermijnmerk.nl, een vergelijkbaar merkonderzoek eveneens verricht door Merkenbureau Registreermijnmerk.nl, of een uitgebreid merkonderzoek verricht door een extern bureau (hier zijn extra kosten aan verbonden).

Waarom is een merkonderzoek van belang?

dropdown icon

Met de resultaten van een merkonderzoek kan bepaald worden of het door u gewenste merk nog beschikbaar is en of het aanvragen ervan mogelijk conflicten kan opleveren met eerder ingeschreven merken van derden. Het tijdig laten uitvoeren van een merkonderzoek kan u een hoop geld en frustratie besparen. Stelt u zich eens voor dat u reeds allerlei verpakkingen en reclamemateriaal heeft laten produceren met daarop het door u gewenste merk en vervolgens blijkt dat hetzelfde merk of een vergelijkbaar merk reeds is geregistreerd door derden. Alle investeringen zijn dan weggegooid geld, dat is zonde en kan worden voorkomen door in een vroeg stadium een merkonderzoek te laten verrichten door Registreermijnmerk.nl.
Een merkonderzoek is tevens van groot belang om opposities (bezwaar) van oudere merkhouders zoveel mogelijk te voorkomen. Een oppositieprocedure zorgt voor oponthoud met betrekking tot het merkregistratieproces en brengt tevens extra kosten met zich mee.

Wat kost een merkonderzoek?

dropdown icon

Een identiek of vergelijkbaar merkonderzoek verricht door merkenbureau Registreermijnmerk.nl is in tegenstelling tot bij andere merkenbureaus gratis. Een uitgebreid merkenonderzoek verricht door een extern bureau dat beschikt over speciale software brengt net zoals bij andere merkenbureaus extra kosten met zich mee.

Hoe registreer ik een merk?

dropdown icon

Uw merknaam registreren begint met het vastleggen, oftewel het deponeren van uw merk. Nadat u uw merk gedeponeerd heeft zal het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom nagaan of het merk voldoet aan de hiervoor gestelde voorwaarden. Indien het gedeponeerde merk aan de voorwaarden voldoet en oudere merkhouders geen bezwaar maken tegen de registratie van uw merk, zal uw merk worden ingeschreven in het merkenregister.

Hoe weet ik in welke klasse ik mijn merk moet registreren?

dropdown icon

Bij het deponeren van een merknaam dient aangegeven te worden voor welke waren en/of diensten het merk zal worden gebruikt. Het is van groot belang om goed voor ogen te hebben waar uw business op dit moment of in nabije toekomst uit zal bestaan en uw merk hiervoor aan te vragen. De klassenomschrijving is namelijk na het moment van deponeren niet meer uit te breiden. Voor waren en diensten die niet onder de ingediende klassenomschrijving vallen, zal een geheel nieuwe merkaanvraag moeten worden ingediend.

Wat is een klassenvoorstel?

dropdown icon

Het is van groot belang dat u uw merk aanvraagt voor de voor u van belang zijnde waren en/of diensten. Waren en diensten zijn onderverdeeld in zogenaamde klassen. In samenspraak met u stelt de merkengemachtigde van merkenbureau Registreermijnmerk.nl kosteloos een op maat gemaakt klassenvoorstel voor u op. In dit klassenvoorstel zijn uiteraard de voor u van belang zijnde waren en/of diensten opgenomen

Wat is een spoedregistratie?

dropdown icon

Een spoedregistratie is een versnelde registratieprocedure waarbij na de controle van de administratieve formaliteiten uw merk direct wordt ingeschreven in het merkenregister. Let op: naderhand kan uw merk alsnog geweigerd worden vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen. Tevens kunnen oudere merkhouders na publicatie van uw merk oppositie (bezwaar) instellen tegen de registratie van uw merk. Deze acties kunnen alsnog tot doorhaling van uw merk in het merkenregister leiden. Een merk registreren op basis van een spoedregistratie brengt extra kosten met zich mee.

Wanneer is het handig om mijn merk via een spoedregistratie te registreren?

dropdown icon

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de behoefte bestaat om uw merk zo spoedig mogelijk in te schrijven. Gedacht kan worden aan de situatie dat u uw merk wilt inroepen tegen een derde die inbreuk maakt op uw rechten en u op dat moment nog niet beschikt over een merkregistratie. Tevens kan gedacht worden aan de situatie dat u uw merk (met spoed) internationaal wilt uitbreiden. Voor het internationaal uitbreiden van uw merk is in bepaalde gevallen een basisregistratie in de Benelux benodigd.

Wat is prioriteit en wanneer kun je het inroepen?

dropdown icon

Prioriteit wordt ook wel het recht van voorrang genoemd. Wanneer u bijvoorbeeld beschikt over een Benelux registratie en u wilt bescherming verkrijgen in andere landen, dan kunt u binnen 6 maanden na uw eerste merkaanvraag zogenaamd prioriteit (voorrang) inroepen. Dit betekent dat uw latere merkaanvragen zowel nationaal, internationaal of als Uniemerk dezelfde beschermingsdatum verkrijgen als uw eerste merkaanvraag.

Wat is senioriteit?

dropdown icon

De mogelijkheid bestaat om uw bestaande nationale merkregistraties, van hetzelfde merk voor dezelfde waren en/of diensten, in de lidstaten van de Europese Unie te integreren in één Uniemerk aanvraag. Een Uniemerk biedt bescherming voor alle (momenteel 28) lidstaten van de Europese Unie. U beroept zich dan in uw Uniemerk aanvraag op senioriteit. Dit betekent dat u in sommige gevallen de huidige nationale registraties kunt laten vervallen en deze dus niet meer hoeft te onderhouden en verlengen. De aan deze registraties verbonden rechten en beschermingsdata blijven echter behouden in uw Uniemerk registratie. Met het oog op kostenbesparing kan dit een zeer interessante optie zijn.

Wat is een handelsnaam?

dropdown icon

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en dient ter identificatie van de onderneming. Het recht op een handelsnaam ontstaat uitsluitend door gebruik van de handelsnaam.

Ik heb mijn handelsnaam ingeschreven of geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, ben ik dan voldoende beschermd?

dropdown icon

Nee, op basis van het handelsnaamrecht bent u namelijk enkel in staat om op te treden tegen het gebruik van een (vrijwel) identieke handelsnaam en bijvoorbeeld niet tegen het gebruik van uw handelsnaam als merk of domeinnaam. Indien u uw bedrijfsnaam als merk heeft geregistreerd kunt onder meer optreden tegen het ongerechtvaardigd gebruik van uw merk door derden.

Kan ik mijn handelsnaam registreren?

dropdown icon

Ja, u kunt uw handelsnaam als merk laten registreren door middel van het indienden van een aanvraag (depot). Indien het gedeponeerde merk aan de eisen voldoet en oudere merkhouders geen bezwaar maken tegen de registratie van uw merk, zal uw handelsnaam als merk worden ingeschreven in het merkenregister.

Waarom mijn merk registreren?

dropdown icon

Het enkel gebruik van uw merk zonder registreren schept geen recht. Uw merk registreren zorgt ervoor dat u het alleenrecht claimt tot het gebruik van uw merknaam in relatie tot bepaalde producten en/of diensten binnen een bepaald gebied, zoals de Benelux, de Europese Unie of zelfs internationaal.

Kan ik mijn logo registreren?

dropdown icon

Ja, u kunt uw logo (beeldmerk of woordbeeldmerk) laten registreren door middel van het indienen van een aanvraag (depot).

Wilt u een merk laten registeren? Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.