Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van functionele, analytische, social media, advertentie en tracking cookies en vergelijkbare technologie, die door ons of derden worden geplaatst. Nadere informatie over deze cookies kunt u vinden in onze cookiepolicy. Door hiernaast op "Ik ga akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website (bijvoorbeeld door op een link op deze website te klikken), gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies bij bezoek aan deze site.
Ik ga akkoord
Bel ons direct! ☎ 072 30 33 446

Disclaimer

De door Registreermijnmerk.nl op deze website verstrekte informatie is geen aanbod of dienst. De informatie op deze website dient slechts ter algemene informatie en kan dan ook niet worden gezien als een juridisch advies.

Registreermijnmerk.nl kan er niet voor instaan dat gepubliceerde c.q. openbaar gemaakte informatie via deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Registreermijnmerk.nl besteedt aan de samenstelling en inhoud van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen namelijk niet altijd worden voorkomen.

Registreermijnmerk.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor welke schade (direct of indirect en van welke aard) dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Registreermijnmerk.nl is ook niet aansprakelijk voor welke schade (direct of indirect en van welke aard) dan ook die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden deskundig juridisch advies in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie. De informatie op deze website kan dagelijks worden aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Registreermijnmerk.nl. Als gebruiker van deze website is het u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen of te bewerken, te verveelvoudigen en/of te reproduceren zonder toestemming van Registreermijnmerk.nl. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent dan ook verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit deze website verzendt.

Registreermijnmerk.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming tot het gebruik van de website te ontzeggen en/of van bepaalde diensten die op de website zijn of worden aangeboden, gebruik te maken. Registreermijnmerk.nl kan in aansluiting daarop de toegang tot de website en/of bepaalde diensten van de website monitoren. Als gebruiker van deze website vrijwaart u Registreermijnmerk.nl tegen aanspraken van derden ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook en/of de rechten van derden.

Deze website bevat mogelijke links naar andere websites, waaronder websites die niet door Registreermijnmerk.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Registreermijnmerk.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten en/of diensten.

Wilt u een merk laten registeren? Of wenst u vrijblijvend advies over het registreren van een merk inclusief een gratis beschikbaarheidsonderzoek?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.